Abonneren  Inloggen

Vier op de tien Nederlanders zetten abonnement stop vanwege inflatie

9 juni 2023

Vier op de tien Nederlanders hebben de afgelopen tijd een abonnement aangepast of stopgezet als gevolg van de toegenomen kosten van levensonderhoud. Met name op streamingdiensten, mobiele telefoonabonnementen en tijdschriften werd flink bezuinigd. Maar ook de sportschool en de maaltijdbox moesten er in veel gevallen aan geloven. Dat blijkt uit een panelonderzoek van vergelijkingswebsite Slimster.nl onder 2000 Nederlanders, uitgevoerd door Panel Inzicht.

  • Één op de twaalf Nederlanders zegde een tijdschriftabonnement op
  • Tijdschriftenabonnement vaakst opgezegd door groep vijftigers en zestigers
  • Één op de tien twintigers zegde krantenabonnement op

Slimster stelde aan 2000 Nederlanders de vraag: ‘Heb je onlangs een abonnement stopgezet of aangepast naar aanleiding van toegenomen maandlasten?’ Liefst één op de acht gaf aan een abonnement op een streamingdienst als Spotify of Netflix te hebben stopgezet. Daarnaast paste bijna één op de negen ondervraagden onlangs zijn of haar mobiele telefoonabonnement aan. Ook tijdschriften kregen een flinke klap te verduren: ruim één op de twaalf Nederlanders zegde een tijdschriftabonnement op. De krant, de sportschool, maaltijdboxen en internet/tv scoren allemaal tussen de zes en zeven procent. Een kleine vier procent gaf aan het onderhoudscontract van bijvoorbeeld de cv-ketel of de glazenwasser te hebben opgezegd. Tot slot besloot bijna één op de 50 Nederlanders het leasecontract van zijn of haar auto voortijdig op te zeggen.

Mannen bezuinigen op maaltijdboxen, vrouwen op de sportschool

Kijkend naar de top-5 van gewijzigde of stopgezette abonnementen onder mannen en vrouwen, dan komen we in beide lijsten streamingdiensten en de mobiele telefoon bovenaan tegen. Het internet- en tv-abonnement staat in beide gevallen op plek 5. Wat opvalt is dat liefst 8,5 procent van de mannen aangeeft te stoppen met het bestellen van maaltijdboxen. Vrijwel hetzelfde percentage zegde bovendien de krant op. Die twee abonnementen komen we in de top-5 van de vrouwen niet tegen. Zij bezuinigen daarentegen weer vaker op tijdschriftabonnementen en op de sportschool. Al met al geeft bijna 45 procent van de mannen aan een abonnement te hebben stopgezet, tegen ‘slechts’ 35 procent van de vrouwen.

Vooral jongeren zetten abonnementen stop

Ook tussen leeftijdscategorieën blijken verschillen te zijn. In algemene zin geven met name twintigers en dertigers relatief vaker aan één of meerdere abonnementen te hebben stopgezet dan Nederlanders uit oudere leeftijdscategorieën. Volgens Marvin Grouw van Slimster kan dat twee oorzaken hebben. ‘Jongeren hebben aan de ene kant gemiddeld genomen een lager inkomen en minder spaargeld en worden daardoor harder getroffen door de inflatie. Aan de andere kant is het aannemelijk dat deze leeftijdscategorie ook meer gebruikmaakt van abonnementen, dus is er ook meer om op te zeggen.’

Zowel twintigers, dertigers als veertigers noemen streamingdiensten het vaakst als abonnement dat moest sneuvelen. Voor vijftigers en zestigers blijkt dit een tijdschriftabonnement te zijn. Het abonnement op de sportschool en de maaltijdbox werd door twintigers het vaakst geannuleerd, evenals het leasecontract van de auto. Ook valt op dat liefst een op de tien twintigers aangeeft een krantenabonnement te hebben opgezegd. Dat duidt erop dat ook de jongere generatie nog altijd de krant leest, al kan dit ook een digitaal abonnement betreffen.

Niet-essentiële abonnementen opgezegd

Dat streamingdiensten, zoals Spotify, Netflix en Videoland relatief vaak werden opgezegd, is grotendeels verklaarbaar doordat ook veel Nederlanders een dergelijk abonnement hebben. Aanzienlijk meer mensen hebben een abonnement voor hun internet en tv en voor hun telefoon. Die abonnementen werden desondanks aanzienlijk minder vaak opgezegd. Tijdschriftabonnementen daarentegen juist weer opmerkelijk vaak: 15 procent geeft aan een of meerdere abonnementen te hebben, terwijl liefst 9 procent een tijdschriftabonnement heeft opgezegd. Volgens Marvin Grouw van Slimster mag daaruit geconcludeerd worden dat streamingdiensten en tijdschriften als niet-essentieel worden gezien vergeleken met bijvoorbeeld een tv- of telefoonabonnement, waardoor eerstgenoemde abonnementen eerder worden stopgezet.


Geen nieuws missen?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van PRINTmatters